StarOffice 9.00.9358

StarOffice 9.00.9358

Sun Microsystems – Commercial –
ra khỏi 87 phiếu
4 Stars User Rating
Chán với trả tiền £100s để mua hoặc nâng cấp để Microsoft Office? StarOffice là tương thích với Microsoft Office và cung cấp các tính năng tương tự, nhưng là một phần nhỏ của giá cả. StarOffice là hoàn toàn tương thích với các tập tin Microsoft Office, vì vậy bạn có thể đọc, chỉnh sửa và lưu Word, Excel, Powerpoint vv tập tin trong StarOffice. Ở mức giá này, nó là một phần nhỏ của chi phí của Microsoft Office. StarOffice có xử lý mạnh mẽ và tích hợp, bảng tính, thuyết trình, bản vẽ và các công cụ cơ sở dữ liệu, do đó bạn không mất đi ra trên bất kỳ tính năng chuyển đổi sang StarOffice. Miễn phí PDF xuất khẩu khả năng bao gồm, vì vậy bạn có thể lưu tài liệu của bạn như là file PDF từ bên trong StarOffice.

Tổng quan

StarOffice là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Sun Microsystems.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của StarOffice là 9.00.9358, phát hành vào ngày 09/11/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 9.00.9358, được sử dụng bởi 27 % trong tất cả các cài đặt.

StarOffice đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của StarOffice đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho StarOffice!

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có StarOffice cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Sun Microsystems
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản